ALPHA VIET NAM
Sức khỏe cho mọi người
  • Ngôn ngữ:
  • iconvi
  • iconjapan
0283 843 2474
日本語: 090 381 5594

LOADING IMAGES
Máy nước uống nóng lạnh

 Nước khoáng, nước suối, tinh khiết giống nhau ở chỗ đều là nước vô khuẩn, tiệt trùng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, là những sản phẩm nước đủ tiêu chuẩn dùng trên thị trường hiện nay. Nhưng ba thứ nước này khác nhau cơ bản về thành phần khoáng chất, nguồn sản xuất, giá trị sử dụng.

Sản phẩm cùng loại