Chính sách đổi trả/ 返品規則

1. Điều kiện đổi trả

Quý Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng/ trả lại hàng ngay tại thời điểm giao/nhận hàng trong những trường hợp sau:

  • Hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong đơn hàng đã đặt hoặc như trên website tại thời điểm đặt hàng.
  • Không đủ số lượng như trong đơn hàng.
  • Tình trạng bên ngoài bị ảnh hưởng như rách bao bì, bị rỉ nước…

 Khách hàng có trách nhiệm trình giấy tờ liên quan chứng minh sự thiếu sót trên để hoàn thành việc hoàn trả/đổi trả hàng hóa. 

 

2. Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả

  • Thời gian thông báo đổi trả: trong vòng 48h kể từ khi nhận sản phẩm đối 
  • Thời gian gửi chuyển trả sản phẩm: trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận sản phẩm.

Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi:028 3843 2474 - 0903 815 594

1. 返品条件

お客様は商品の状態を確認し、以下の場合には配達/受け取り時にすぐに商品の交換/返品を行うことができます。

        。商品が注文したタイプやデザイン、または注文時にウェブサイトに表示されていたタイプやデザインと同じません。
  。注文の数量が足りません。
  。パッケージの破れ、水漏れなどの外部がある商品を受けます。
商品の返金/交換を完了するには、お客様は上記の不備を証明する関連書類を提示する責任があります。

2. 通知時間と返品の発送に関する規定

  。返品通知時間: 製品受領後 48 時間以内に連絡してください。
  。製品の返品期間:製品の受領後14日以内。
製品の品質に関するご意見/苦情がある場合は、当社の 028 3843 2474 - 0903 815 594 カスタマーケアラインまでご連絡ください