Chính Sách Vận Chuyển/配達ポリシー

Chính sách vận chuyển sẽ giống nhau

Chính sách vân chuyển:

  • Giao hàng  sau 1 hoặc 2 ngày đối với đơn hàng ở các tỉnh
  • Giao hàng sau ½ ngày đối với các đơn hàng ở nội thành
配送ポリシーは同じになります
 配送ポリシー
         .   地方でのご注文の場合は 1 ~ 2 日後のお届け
         .   ホーチミン市以内のご注文は半日後配達